logo

Wat is jouw opvoedingsstijl?

Hoe jij omgaat met de emoties van je kind heeft een grote impact op wat je kind over gevoelens leert. Daarom is het altijd een goed idee om eens naar jezelf en jouw aanpak te kijken.

Wil je meer weten over jouw aanpak en de mogelijke effecten ervan op je kind?

Beantwoord de vragen op de volgende pagina's en ontdek naar welke opvoedingsstijl jij het meest neigt. Duid het antwoord aan dat het beste past bij hoe jij het aanvoelt op dit moment. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. De vragenlijst is erg uitgebreid om een zo correct mogelijk beeld te krijgen van je opvoedingsstijl. Het invullen ervan neemt een tiental minuten in beslag.

Deze vragenlijst is een vertaling van de vragenlijst die oorspronkelijk door John Gottman en zijn collega's werd ontwikkeld en is gebaseerd op hun onderzoek. Meer informatie over Gottman en zijn visie vind je hier: www.gottman.com

©2024 by @verbindend_opvoeden